فایل word تحقیق بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تحقیق بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تحقیق بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تحقیق بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تحقیق بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS :

فایل word تحقیق بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS در 103 صفحه ورد قابل ویرایش


فایل word تحقیق بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS
فهرست

فصل اول :
نظریه سلولی
تعریف انواع سلول :
ماکروسلها :
میکروسل ها :
میکروسل بیرونی :
میکروسل درونی :
سلول چتری :
نمونه هایی از سلول چتری
ناحیه ی تحت سرویس شبکه ی موبایل عمومی :
ناحیه ی تحت سرویس Gsm :
روشهای دست یابی چند گانه به سیگنال :
FDMA :
TDMA :
CDMA :
فصل دوم :
سیستم GSM
مقدمه :
تجزیه و تحلیل معماری GSM :‌‌
الف : ترمینال دستی :
ب ـ ترمینال قابل حمل :
ج ـ ترمینال قابل نصب روی خودرو :
سیستم ایستگاه پایه : base station
الف : BTS :
انجام امور مشترکین :
ساختار یک BTS :
الف : TRI ( مدار واسط فرستنده ـ گیرنده ی رادیویی )
ب ـ TRX :
پ ـ BSC : کنترل کننده ایستگاه پایه :
وظایف آن شامل :
مدیریت شبکه رادیویی :
مدیریت ایستگاههای گیرنده ـ فرستنده :
مدیریت شبکه انتقال :
مرکز سویچینگ سرویسهای موبایل : ( MSC) :
Gateway :
ثبت کننده موقعیت اصلی ( HLR ) :
ثبت کننده موقعیت محلی ( VLR ) :
TMSI :
مرکز عملیاتی و نگهداری ( OMC ) :
مرکز صدور مجوز ( تشخیص هویت ) (AUC ) :
رجیستر شناسه تجهیزات ( EIR ) :
امکانات نرم افزاری OSS :
الف : مدیریت ساختاری :
ب ـ مدیریت خطا :
ج ـ مدیریت اجرایی :
باندهای فرکانسی در GSM :
کانال رادیویی :
Duplex Distance :
جداسازی کانال :
مدولاسیون انتقال :
مراحل برقراری ارتباط در GSM :
ارتباط MS
طریقه تماس با یک MS :
Handover :‌
سلسله مراتب ایجاد یک تماس در شبکه GSM :
ـ سخت
ـ به هم پیوسته :
ـ نرم :
الف : INTRA – BSS :
ب ـ inter – bss :
ج ـ inter – msc :
امنیت در شبکه GSM :
فصل سوم
ـ مقدمه :
روند کار طراحی سل :
پراکندگی جمعیت
محاسبه ظرفیت ترافیکی در هر سل :
حداکثر تعداد مکالمات ممکن در ساعت
جدول ارلانگ
واگذاری فرکانس و کانالهای منطقی :
نسبت کاربر به تداخل هم کانال و کانال مجاور : C/I , C/A
نسبت کاریز به تداخل هم کانال : Carrier To Interference Ratio C/I
نسبت کاریر به تداخل کانال مجاور : Carrier To Adgacent Ratio
الگوی استفاده مجدد از فرکانس : Freqrency Re – use Pattern
فصل چهارم :
ارتباط بی سیم
انتقال سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال :
ـ نرمال NB) )
ـ تصحیح فرکانسی :
ـ هم زمانی :
ـ کانال دسترسی :
ـ ساختگی :
کانال در GSM :
الف : کانال تصحیح کننده فرکانس ( FCCH) :
ب ـ کانال هم زمان کننده (CH) :
کانال مشترک cccH :
الف ـ کانال فراخوانی PCH :
ب ـ کانال دسترسی تصادفی :
ج ـ کانال اجازه دسترسی ( Agch ) :
کانال کنترل اختصاصی : ( DCCH)
الف : کانال اختصاصی مستقل ( SDCCH) :
ب ـ کانال اختصاصی وابسته کند ( SSCCH ) :
ج ـ کانال اختصاصی تصحیح فرکانسی ( FACCH) :
مشکلات انتقال :
عناصر اصلی مسیر رادیویی :
عناصر و پارامترهای مسیر رادیویی :
مدلهای اصلی انتشار سیار :
انتشار در فضای آزاد :
باز تابش با حذف جزئی :
مدلهای دیگر انتشار :
انتشار در محیطهای واقعی :
انتشار در محیطهای واقعی :
مشکلات انتقال :
از دست رفتن مسیر :
Fading :
ـ از نوع طولانی و طبیعی :
ـ از نوع چند مسیره :
تاخیر زمانی :
هم ترازی زمانی :
طرح هایی برای حل مشکلات انتقال :
WAVE CODER ( کد کننده موج )‌:
vocoder :
کدینگ کانال :
سطح دوم INTERLEAVING :
فصل پنجم
ـ ـ نیازهای عمدهدر زمان استاندارد شدن GPRS عبارتند از :
معماری GPRS :
مدهای ایستگاه موبایل
packet data channel ( PDCH) :
نواحی مسیر یابی ( Rorting areas )
Home GSN ( HGSN )
پکت های سر چشمه از موبایل
سرویسها
پروتکلهای GPRS
ساختار NS – PDU
ساختار BSSP – PDU
معماری پروتکل های GPRS
جزئیات کدینگ های مختلف بلوکهای رادیویی
مخابره دیتا در شبکه GPRS
مسیر یابی Mobile Originated Data
مسیرم دهی MOBILE terminated data به شبکه GPRS خانگی
مسیر یابی Mobile terminated data به شبکه ملاقات کننده GPRS
نتیجه گیری :

فصل اول :

نظریه سلولیبر اساس این نظریه ناحیه ای كه می خواهد تحت پوشش شبكه موبایل قرار گیرد به نواحی جغرافیایی كوچكتر با شعاع 2 تا 50 كیلومتر تقسیم می شود در هر سلول سیستم ها فرستنده گیرنده پوشش رادیویی سلول را به عهده دارند . و كانالهای رادیویی با دامنه مختلف فركانس در آن به مشتركش سرویس می دهند . فرستنده هایی كه در سلولهای مجاور هم هستند از كانالهای فركانس جداگانه استفاده می كنند تا از تداخل فركانس جلوگیری شود اگر انرژی آنتن فرستنده و ارتفاع آن مناسب باشد می توان از كانالهای فركانس در فاصله متناسب و دورتر بیشتر به سلول مورد نظر دوباره استفاده كرد تا در اثر فاصله و افت سیگنال شكل داخل پیش نیاید . از طرفی برای اینكه بتوان بیشترین دفعات از فركانسهای مجدد استفاده كرد دو سلول هم كانال باید دارای كمترین فاصله كمتر باشند پس مجموع فاصله 2 سلول هم كانال باید به گونه ای باشد كه تداخل هم كانالی از یك آستانه بخار بیشتر شود . این آستانه 18db انتخاب شده است . چنانچه سرامیك در ناحیه یكی از سلولها افزایش یابد می توان سلول مورد نظر را به 2 یا چند سلول با توجه به نیاز ترافیكی تقسیم كرد را تا هر چه این تعداد بیشتر شود نیاز به زیر ساختهای بیشتری برای حمل كردن سیستم مطرح می گردد و هزینه بیشتر می شود در نتیجه پوشش سلولی نوعی فعالیت پویا و دینامیك محسوب می شو د كه به گروهی از سلولهای مجاور كه كلیه كانالهای سیستم را بر اساس ضوابط خاص به كار می برند و در تمام ناحیه تحت پوش تكرار می شوند كلاستر می گویند .

در طراحی سلول سلول 6 ضلعی در نظر گرفته می شود زیرا اگر با فرض اینكه 2 عدد BTS با آنتن های هم جهت داشته باشیم و برای هر مشترك دوایری به مركز BTS ها در نظر بگیریم مجموعه نقاطی وجود دارند كه قدرت سیگنال رسیده از دو BTS در آنجا یكسان است و با ادامه این كار به 6 ضلعی منتظم می رسیم .

البته در دیتای واقعی به علت وجود پستی و بلندی و موقعیت جغرافیایی مناطق و همچنین وجود موانع طبیعی و مصنوعی فراوان ( كوهها و ساختمانها ) داشتن 6 ضلعی های منتظم با ابعاد یكسان امكان پذیر نمی باشد . ماكزیمم شعاع سلولها 35 كیلومتر می باشد .

تعریف انواع سلول :

طرح و راه حل های مختلفی برای پوشش رادیویی در محیط های داخلی و خروجی و كانالهای خاص وجود دارد ؛ 2 نمونه از این طرح ها میكروسلها و مایكروسلها هستند .

ماكروسلها :

ماكروسلها معمولاً در یك توان خروجی بالاتر از میكروسل ها كار می كنند و پوشش فركانس را برای هر دو ناحیه فضای آزاد و درون ساختمان فراهم می آورند . گروهی از ماكروسل ها فراهم می آورند می تواند در تمام جهات و یا در یك جهت خاص باشد در ماكروسل تمام جهتی انرژی رادیویی در همه جهت های افقی منتشر می شود . دره كروسل تمام جهتی یك آنتنژسیگنال رادیویی را در همه جهات نسبت به افقی منتشر می كند . این آنتن در ارتفاعی تقریباً بینی 15 تا 46 متر نصب می شود .میكروسل ها :

معمولاً در یك توان پایین تر از ماكروسل های كار می كنند و یك ناحه كوچك را مورد پوشش خود قرار می دهند را بی ناحیه حدود 25 درصد از یك ماكروسل می باشد . ظرفیت كانالهای یك میكروسل مركز است از ماكروسل كمتر باشد اما ظرفیت كانال سیستم به كاربران مختلف است . میكروسل ها برای افزایش ظرفیت نواحی با ترافیك بالاتر به كار برده می شود میكروسلها هم خود انواع مختلفی دارند .

میكروسل بیرونی :

یك میكروسل بیرونی معمولاً دارای یك آتش است كه در زیر یك سقف امواج به وسیله ساختمانها و بناها محدود می شود ، شكل سلول از یك الگوی خیابانی پیروی می كند . یك میكروسل بیرونی ، بخشی از بزرگراهها ، خیابانها و كوچه ها و چهار راه ها تونلها و نواحی محدود به ساختمانهای مجاور را پوشش می دهد .
میكروسل درونی :

یك میكروسل درونی كه بعضی وقتها میكروسل نامیده می شود به منظور پوشش دادن قسمتهای داخلی یك ساختمان مثل راهروهای طراحی می شود آنتن یك پیكول می تواند روی دیوار با سقف قرار گیرد .

سلول چتری :

ماكروسلها و میكروسلها با هم دیگر سلولی به نام سلول چتری به وجود می آورند یك سلول چتری پوشش برای یك قسمت و یا تمام قسمتهایی كه در توسط دیگر سلولها پوشش داده می شود فراهم می آورد .


نمونه هایی از سلول چتری

همان طور كه بعدها مشاهده می كنیم هر سلول توسط یك BS پوشش رادیویی داده می شود . هر سلول دارای یك شماره (CQI) می باشد . در هر سلول یك كانال رادیویی به منظور انتقال اطلاعات سیگنالینگ بین شبكه ی موبایل و MS ای كه در آن سلول قرار دارد در نظر گرفته می شود . كانالهای سیگنالینگ از موبایل به BS بكار می روند تا عملیات سیگنالهایی را كه برای تازه سازی وضعیت مكانی و تنظیم تماس و پاسخ گویی به پیغامهای تماسی وارده انجام می دهند . در مسیر برعكس یعنی از BS به موبایل كانال سیگنالینگ اطلاعات مربوط به پارامترهای عملیاتی ( شناسه ی معرف مكان شناسه ی سلول و …. ) ، تنظیمات تماس ، paging و تازه سازی اطلاعات را حمل می كند .

ناحیه مكانی ( LA ) : به مجموعه ای از سلولها گفته می شود . سیستم موبایل با استفاده از این تقسیم بندی نواحی می تواند مشتركینی را كه در وضعیت فعال هستند را جستجو نماید . هنگامی كه یك تماس برای یك MS وجود داشته باشد یك پیغام ( paging ) بین همه ی سلولهای یك LA منتشر می شود . در اصل یك LA ناحیه ای است كه یك مشترك بدون اینكه نیاز داشته باشد مكان خود را به شبكه اطلاع دهد در آن حركت می كند .

ناحیه ی تحت پوشش ms : msc/vlr در یك دیتا بیس كه رجیستر موقعیت محلی (VAL) نام دارد ثبت می وشد . Msc و VLR همیشه در یك گره قرار می گیرند . بنابراین ناحیه ی تحت پوشش آنها ناحیه ی msc/vlr نامیده می شود یك ناحیه ی msc از تعدادی LA تشكیل شده است و در اصل ناحیه ی جغرافیایی تحت پوشش آن توسط یك MSC پوشش داده می شود برای هدایت كردن یك تماس به یك مشترك موبایل این تماس از مسیر MSC ای عبور داده می شود كه در ناحیه ی msc/vlr ای است كه مشترك موبایل در آن قرار دارد .
ناحیه ی تحت سرویس شبكه ی موبایل عمومی :

این ناحیه ، ناحیه ای جغرافیایی است كه توسط یك اپراتور شبكه سرویس دهی می شود و به عنوان ناحیه ای تعریف می شود كه در آن یك اپراتور پوشش رادیویی را ایجاد و امكان دستیابی به شبكه را ایجاد می كند .
ناحیه ی تحت سرویس Gsm :

به مجموعه ناحیه های جغرافیایی گفته می شود كه یك مشترك می تواند به شبكه موبایل دسترسی داشته باشد . هر چقدر تعداد اپراتورهایی كه بخواهند در یك شبكه با یكدیگر كار كنند بیشتر باشد ناحیه گسترش پیدا می كند .


روشهای دست یابی چند گانه به سیگنال :

در هر سیستم مخابراتی منابع محدود می باشد و نیز میزان تجیهزات و تعداد كانالهای مورد استفاده نیز محدود است . از طرفی در یك لحظه از زمان چندین نفر درخواست سرویس از شبكه را دارند . لذا به منظور استفاده بهینه سیستم باید مدیریت دقیقی روی منابع داشته باشد . لذا از تكنولوژیها و واسطه هایی هوایی استفاده شده كه معروفترین آنها در زیر شرح داده شده است .
FDMA :

در این روش طیف فركانسی موجود به چندین قسمت یا باند فركانسی تقسیم می شوند و برای مكالمه به هر كاربر یكی از باندهای فركانسی اختصاص داده می شود . و تا هنگامیكه تماس تلفنی كاربر برقرار باشد این باند تنها به او اختصاص دارد . مسئله مهم در این روش voice Activity می باشد یعنی كاربر تنها از 50 تا 40 درصد زمان برای مكالمه استفاده می كند و بقیه زمان برای تنفس تفكر ، …. استفاده و عملاً كانال هدر می رود . مسئله دیگر این است كه در یك ارتباط ، یك باند فركانسی به فرد و یك باند فركانسی به طرف مقابل او اختصاص داده می شود . و ارتباط بین این 2 از طریق 2 باند ( رفت و برگشت ) استفاده می شود . اما در حین مكالمه تنها یكی از 2 طرف صحبت می كنند و طرف دیگر گوش می دهد . پس یكی از باندها به طور بی فایده اشغال می شود .

پس در FCMA از سیستم به طور ناكارآمد استفاده می شود . در سیستم های آنالوگ مثل Apms از این روش استفاده می شد .


TDMA :

در TDMA كل باند فركانسی در هر لحظه ای از زمان به یك كاربر اختصاص داده می شود . در قطاع های زمانی حدود 30 ـ 40 میلی ثانیه ای كاربر حق استفاده از باند فركانسی را داراست .

در آمریكا كانال 30 كیلو هرتزی به سه قطاع زمانی تقسیم شد . لذا پهنای باند موثر هر كاربر 10 KHZ می باشد . مشكل اینجاست كه با كم شدن پهنای باند حساسیت نویز افزایش می یابند . و صورت ناواضح می گردد . اما در سیستم GSM از كانالهای 200 KHZ استفاده و آن را به 8 قطاع زمانی تقسیم می كنند .


CDMA :

در این روش هر كاربر از یك نوع كد دیجیتال خاص خود ، برای برقراری ارتباط استفاده می كند . در این تكنولوژی یك كانال 1.25 كیلو هرتزی استفاده می شود . مشكل این روش این است كه ظرفیت آن توسط میزان تداخل محدود می شود . و برخلاف FDMA و TDMA به خاطر پهنای باند محدودیت دارد برای رفع این مشكل از آنتن های سكتور بندی شده كه موجب كاهش تداخل می شوند استفاده و ظرفیت را افزایش می دهند .
وظایف آن شامل :
مدیریت شبكه رادیویی :

نتایج آماری مختلف توسط BSC جمع شده و با توجه به آنها در صورت لزوم مشخصات سیستم رادیویی تغییر كرده و یا مقداری از بار ترافیكی یك سلول به سلول دیگر منتقل می شود .
مدیریت ایستگاههای گیرنده ـ فرستنده :

در آغاز عملیات BSC نمودار مشخصات فرستنده ـ گیرنده ها و فركانس های مربوط به هر سلول را تعیین می كند . در نتیجه كانال های منطقی قابل تخصیص به واحدهای بسیار مشخص می شوند .
مدیریت شبكه انتقال :

تبدیل كانالهای ترافیكی 13 kb/s به 64 kb/s توسط واحدی به نام TC كه در BSC است انجام می شود .

در ابتدای مكالمه BSC با توجه به دریچه های زمانی SALT خالی ، كانالهای فیزیكی قابل تخصیص به واحد بسیار ( MS ) را مشخص می كند در طول مكالمه MS قدرت سیگنالهای دریافتی در BTS خود و BTS های مجاور را اندازه گیری كرده و نتایج را به BTS می فرستد . BTS این نتایج را به همراه قدرت سیگنال دریافتی از MS و TA (timing asvance) به BTS ارسال می كند و BTS با توجه به این اطلاعات عملیات Handover ( به توضیح آن خواهیم پرداخت ) و با كاهش قدرت خروجی MS یا BTS را انجام می دهد .
مركز سویچینگ سرویسهای موبایل : ( MSC) :

مركز MSC وظیفه همه عملیات سویچینگ دیجیتال مربوط به پردازش یك تماس را بر عهده دارد . MSC از یك سمت یك واسط با BS و از سمت دیگر واسطی برای بقیه شبكه های خارجی دارا می باشد . هر BS با یك MSC مرتبط می باشد . MSC برای GSM مانند سویچ ISDN محلی می باشد كه داری توانایی های اضافی مانند تعیین موقعیت فعلی و انتقال كنترل از یك سلول به سلول دیگر می باشد . همچنین تماس از یا به سیستم های تلفنی دیگر را كنترل می كند .عملیات MSC در كل شامل قسمتهای زیر می باشد .

- ثبت كردن تمام ، نظارت و آزاد سازی كانال

- جمع آوری دیتاها و انتقال دیجیتال

- هدایت یك تماس در مسیر

- جمع آوری اطلاعات مربوط به هزینه ها

- مدیریت حركتی كه شامل ثبت موقعیتها ؛ locatioin updating ( بعداً توضیح داده می شود ) و انتقال كنترل از یك سلول به سلول دیگر می باشد .

- paging و اعلام خطر

- مدیریت منابع رادیویی در طی یك تماس

- حذف اكو

- مجموعه اتصالات به BSS و دیگر MSC هاو PSTN / ISDN

- بازیابی رجیستر های مناسب
Gateway :

یك گیت وی گره ای است كه از طریق آن ارتباط بین 2 شبكه برقرار می شود . اگر فردی در یك شبكه ثابت ( PSTN ) بخواهد با یك مشترك موبایل ارتباط برقرار كند ابتدا ارتباطش با یك گیت وی برقرار می شود . عملیات گیت وی اكثرا در یك MSC خاص كه به آن GMSC گفته می شود برقرار می گردد . همه MSC ها می توانند در شبكه به عنوان یك gateway عمل كنند ، GMSC نیازی به جابجایی داده های مشتركین ندارد . اما باید قدرت جابجایی استانداردهای سیگنالینگ جهت برقراری ارتباط با دیگر شبكه ها را داشته باشد .
ثبت كننده موقعیت اصلی ( HLR ) :

HLR یك دیتا بیس مركزی برای نگهداری اطلاعات مشتركین در یك ناحیه سرویس داده شده پهناور می باشد .

HLR از روش سیگنالینگ برای تشخیص موقعیت مكانی مشتركی كه تماسی برقرار كرده است . استفاده می كند و در آن شماره شناسایی و آدرسهای مختلف و پارامترهای صدور مجوز در آن ذخیره شده است . این اطلاعات هنگامی كه یك مشترك به سیستم شبكه افزوده می شود وارد HLR می شود . HLR همیشه از مكان همه ی موبایلها مطلع است چه مشتركینی كه در شبكه ی درون كشور در حال حركت هستند و چه مشتركینی كه خارج از كشور هستند .

پارامترهای زیر در HLR ذخیره می شود .

- شماره بین المللی مشترك موبایل ( IMSI ) :
فصل سوم


ـ مقدمه :

توضیح جغرافیایی واحدهای موبایل ، رفتار ترافیكی مشتركین و كیفیت مورد نیاز و پوشش جغرافیایی سرویس مورد نظر ، پارامترهای اولیه مورد استفاده در طراحی سل
( ( cell planning هستند . این رویداها اساس تهیه یك طرح غیر واقعی ( Nominal ) می باشند .

تمام طراحی سل ، ابتدا بر اساس یك طرح غیر واقعی بنا نهاده می شود . یعنی یك مدل تئوریكی كه بر اساس طرح هندسی ساختار شبكه ایستگاههای گیرنده فرستنده BTS مورد نظر تهیه می شود . این طرح ابزار اولیه خوبی برای پروسه طراحی است .

شكل سلها در چنین طرحهای غیر واقعی بستگی به نوع آنتن و توان خروجی استفاده شده بوسیله هر یك از ایستگاههای BTS دارد . عمدتا دو نوع آنتن مورد استفاده قرار می گیرد . آنتهای Omni ( هم جهته ) كه در تمام جهات بصورت یكسان ارسال می كند و آنتن های جهت دارد Direcyional كه توان تشعشعی خود را به طرف جهت خاصی متمركز می كند .

اگر ما دو BTS با آنتهای Omni داشته باشیم و بخواهیم كه مرز بین ناحیه تحت پوشش هر یك از BTS ها مجموعه نقاطی باشد كه در آنها توان سیگنال دریافتی از هر BTS یكسان باشد در این صورت یك خط مستقیم بدست می آوریم اگر ما همین روند را با برقرار كردن 6 تا BTS در اطراف یك BTS مرجع تكرار كنیم ، ناحیه تحت پوشش بدست آمده یعنی سل شكل شش ضلعی خواهد داشت .

شش ضلعی یك نوع سمبل برای نشان دادن یك سل در یك شبكه رادیویی است . با این وجود برای طراحی در دنیای واقعی ، بایستی این حقیقت را در نظر گرفت كه انتشار رادیویی بستگی خیلی زیادی به ناحیه و ناهموارهای سطح زمین دارد و شش ضلعی ها مدلهای فوق العاده ساده شده ای از لاگوهای پوشش رادیویی هستند .

هنوز طرح هندسی غیر واقعی مبتنی بر شش ضلعی ها یا دیگر الگوهای هندسی ، یك بینش اولیه خوب در طراحی یك سیستم به ما می دهد .
روند كار طراحی سل :

مهندسی شبكه سلولی در برگیرنده كلیه كارهای طراحی یك سیستم رادیویی سلولی است این كارها شامل مواد زیرند كه در خلال فاز اول طراحی باید مورد توجه گیرند .

1 ) هزینه ( COST ) : هر طرح و پروژه ای باید برآورد هزینه شود و اقتصادی بودن آن ثابت گردد تا قابل اجرا شود .

2 ) ظرفیت ( CAPACITY ) : بر اساس تراكم جمعیت ، میزان تقاضا و منطقه تعیین می شود .

3 ) پوشش ( Coverage ) : مساحت منطقه زیر پوشش و نقاط قابل پوشش

4 ) درجه سرویس ( GOS ) : ( Grade of service ) بیان كننده تراكم ترافیكی است و اینكه سیستم مجاز است چند درصد از مشتركین متقاضی تماس را بلوكه كند .

5 ) كیفیت صبحت (Speed of Quality ) : با چه كیفیتی سیستم اجرا شود .

6 ) قابلیت توسعه سیستم ( system growth capability ) : آینده نگری در مورد آینده پروژه و طرح توسعه آن در طرح اولیه باید مورد نظر باشد .

از فاكتورهای دیگر در مهندسی شبكه سلولار میزان تقاضا و اینكه چقدر مشترك در فاز اول و چقدر در فازهای بعدی وارد سیستم خواهند شد و چه مقدار ترافیك تلفنی را ایجاد خواهند كرد . میزان ترافیك تلفنی بستگی به رفتار مشتركین دارد . توزیع جغرافیایی متقاضیان می تواند با استفاده از اطلاعات آماری زیر بدست آید :
پراكندگی جمعیت

1 ) پراكندگی و توزیع ماشینها

2 ) توزیع سطح درآمد

3 ) اطلاعات مربوط به زمین مورد استفاده

4 ) آمار تلفن های مورد استفاده

5 ) هزینه اشتراك ، هزینه تماس و قیمت موبایلها

زمانی كه اولین سیمای طرح پروژه ریخته می شود باید الگوی استفاده مجدد از فركانس یعنی اختصاص فركانس و تخصیص كانالهای منطقی مشخص شود . در مورد این الگو ها بعدا بصورت مشروح تر صحبت خواهد شد . بعد از این مرحله بایستی یك طرح غیرواقعی آماده شود . این طرح بر اساس محاسبات اولیه و پراكندگی متقاضیان در آ‌ینده مورد توجه قرار می گیرد .

اكنون پیشگوییهایی مربوط به پوشش رادیویی ، مطابق با اطلاعات پیشنهادی درباره ایستگاههای ( مختصات ، ارتفاع ، آنتن و غیره ) و محدودیتهای ایجاد شده در اثر مسئله پاشندگی زمانی ( Time Dispertion ) صورت می گیرد . برای این منو از یك نقشه دیجیتایز شده استفاده می شود . سپس از این پیش بینی ها قدرت سیگنال بعلاوه فاكتورهای C/R , C/A , C/I می تواند مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .

بعد از انتخاب سایت های اولیه برای تعیین مناسب بودن یا نبودن سایت ، هر سایت بایستی از نقطه نظرات زیر مورد بازدید قرار گیرد .

1 ) موقعیت سایت نسبت به شبكه غیر واقعی ( Nominal )

2 ) فضا برای آنتن ها و تجهیزات رادیویی

3 ) انتشار مناسب رادیویی ( نزدیكی به موانع و غیره )

4 ) محیط رادیویی موجود دیگر

قدم بعدی طراحی یك شبكه انتقال مناسب برای ایستگاههاست این شبكه اغلب توسط یك كمپانی تلفنی و با استفاده از خطوط اجاره ای پیاده می شود اما می تواند همچنین با استفاده از یك محیط انتقال مستقل نیز اجرا گردد . در یك سیستم GSM مرز بین سلها بعلاوه فاكتورهای دیگر ممكن است توسط پارامترهای مختلف كه بوسیله اپراتور ( خود سیستم ) تنظیم می شود كنترل گردند . بنابراین تنظیم و ست كردن این پارامترها برای كار طراحی سل از اهمیت خاصی برخوردار است . اندازه گیری های رادیویی شامل نصب فرستنده های آزمایشی قابل حمل ، در محل سایت های پیشنهادی و استفاده از وسیله نقیله ویژه مجهزی برای اندازه گیری قدرت سیگنال در نواحی مورد نظر ، می باشد .

این اندازه گیریها را باید روی چندین كانال ( فركانس كاربر ) انجام داد و برای هر كانال نمونه ها با یك سرعت قابل تنظیم گرفته شود .
مدلهای دیگر انتشار :

در شرایط انتشار معولی شاخص شیكت اتمسفر كه در آن پرتوهای رادیویی در نزدیكی زمینی آرامتر از ارتفاعهای بیشتر حركت می كند كاهش می یابد این تغییر سرعت با ارتفاع منجر به خمیدگی پرتوهای رادیویی می گردد . خمیدگی یكنواخت ممكن است با انتشار خط مستقیم بیان شود . اما با تغییر شعاع زمین انحنای نسبی بین پرتو و زمان بدون تغییر باقی می ماند . شعاع جدید زمین به عنوان شعاع موثر شناخته می شود و نسبت شعات موثر زمین به شعاع واقعی آن معمولا با حرف K نشان داده می شود .

مقدار میانگین k در آب و هوای معدل حدود 1.33 است با این وجود مقادیر حدود .5 تا .6 گاهاً در آزمایشگاههای واقعی اتقاق می افتد . در نواحی ساحلی حركت سریع توده های هوا و تغییرات شدید دما و شرایط رطوبتی می تواند سبب شكست سیگنالهای رادیویی تا فواصل اساساً بزرگ تر از آنچه كه در زمینهای معمولی انتظار می رود گردد . به عنوان یك نتیجه انتشار سیگنال رادیویی موبایل در خلیج ها . دریاچه ها و سایر مناطق آبی وسیع معمولا توانی نزدیك به هنگام عبور از فضای آزاد دارند . این مسایل طراحی سیستم و برنامه ریزی فركانسی را در مناطق ساحلی پیچیده می كنند . بعضی اوقات پدیده شكست می تواند پرتوی را بین لایه های بالاتر جو و سطح زمین محبوس كند . سیگنال می تواد در طول بازتابشهای بسیار زیاد بین زمین و سطح بازتابنده دچار جهت شود و برای صدها مایل و حتی بیشتر پوشش فراهم كند . در فركانس های سلولی این پدیده بیشتر در شرایط آب و هوایی غیر طبیعی شامل عبور جبهه های بزرگ و توده های پر فشار ، رخ می دهد .
انتشار در محیطهای واقعی :

مسیرهای واقعی انتشار تقریبا هیچ وقت بسادگی حالت های بیان شده در این مبحث نیستند . انتشار همیشه از بیش از یك حالت تاثیر می پذیرد و هر مسیر ، جغرافیایی خاص خودش را با اشیای بازتابنده و جاذب بیشتر از آنچه كه بتواند مدل شود و بررسی ریاضی گردد . شامل می شود . بنابراین هنگام پیش بینی انتشار در مسیرهای جدید به سمتی سوق داده می شویم كه از تكنیكهای موجود بهترین استفاده را بكنیم . این روشها عبارتند از :

عنوان شعاع موثر شناخته می شود و نسبت شعاع موثر زمین به شعاع واقعی آن معمولا با حرف K نشان داده می شود .

مقدار میانگین K در آب و هوای معتدل حدود 1.33 است با این وجود مقادیر حدود .5 تا .6 گاهاً در آزمایشگاههای واقعی اتفاق می افتد . در نواحی ساحلی حركت سریع تودهای هوا و تغییرات شدید دما و شرایط رطوبتی می تواند سبب شكست سیگنالهای رادیویی تا وصل اساساً بزرگ تر از آنچه كه در زمینهای معمولی انتظار می رود گردد . به عنوان یك نتیجه انتشار سیگنال رادیویی موبایل در خلیج ها ، دریاچه ها و سایر منطق آبی وسیع معمولا توانی نزدیك به هنگام عبور از فضای آزاد دارند . این مسایل طراحی سیستم و برنامه ریزی فركانسی را در مناطق ساحلی پیچیده می كنید . بعضی اوقات پدیده شكست می تواند پرتوی را بین لایه های بالاتر جو و سطح زمین محبوس كند . سیگنال می تواند در طول بازتابشهای بسیار زیاد بین زمین و سطح بازتابنده دچار جهش شود و برای صدها مایل وحتی بیشتر پوشش فراهم كند . در فركانس های سلولی این پدیده بیشتر در شرایط آب و هوایی غیر طبیعی شامل عبور جبه های بزرگ و توده های پر فشار ، رخ می دهد .
PDCH) :

GPRS ، می تواند بر اساس نوع جدیدی از كانال رادیویی لاجیكی ، برای داده بسته ای، بهینه شود . این كانال رادیویی لاجیكی ، PDCH نام دارد . بهینه سازی هر كانال PDCH ، بنا به محدودیت های اجرایی كه در GSM معین می شود ، انطباق سازی بین GSM و GPRS را بر روی لینك رادیویی ، ممكن می سازد .

هماهنگ كردن GPRS با رفتارهای متفاوت آن در سیستم GSM موجود ،‌‌ بدون نزول كارایی مكالمه آن بسیار وظیفه دشواری است . بعلاوه ، صدا ( یا دیتای circuit – switched ) و سرویسهای دیتای بسته ای در مورد منابع طیفی یكسان ، در حال رقابت می باشند .

واسط air برای بدست آوردن یك فرانمای بهتر ، باید متحمل امتحان بشود تا اینكه ظرفیت بالای ممكن و بدون متاثر كردن دیگر سرویسها در GSM بدست آورد .

پیشنهادات بسیاری برای اینكه چگونه PDCH پیاده سازی شود ، وجود دارد .

مثلا سلولی كه GPRS را حمایت می كند می تواند به یك یا بیشتر از یك PDCH كه از مخزن مشترك كانالهای فیزیكی قابل دسترس برای سلول بدست آورده شده است ، اختصاص داده شود و در غیر اینصورت ، برای كانالهای ترافیك TCH مورد استفاده قرار می گیرد .

نیاز برای استفاده بهینه از منابع طیفی رادیویی كمیاب ، آمیزه ای از كانال TCH و كانال PDCH كه به صورت دینامیكی قابل تعویض شدن می باشند را ضروری ساخته است .
نواحی مسیر یابی ( Rorting areas )

نواحی تعیین محل ( Location area) در GPRS ، مورد استفاده قرار نمی گیرد . ناحیه جدیدی تعریف شده است كه به ناحیه مسیریابی موسوم است . این ناحیه شامل یك یا تعدادی از سلولها می باشد اندازه این ناحه به صورت عادی از این ناحیه تعیین محل ، كوچكتر است . ناحیه مسیریابی برای موبایلهای داده بسته ای به روز درآورده می شود ) مورد استفاده قرار می گیرد تا كمترین تاثیر را بر روی شبكه بگذارد .
Home GSN ( HGSN )

تمامی ترافیك بسته ها از HGSN می گذرد . HGSN به حدود آدرسهای پروتكل داده بسته ای وابسته است . در نتیجه ، هر آدرس دارای یك نقطه ثابت در شبكه GPRS می باشد . SGSN ها فقط دارای اتصالی مستقیم با یك HGSN كه خود دارای اتصالی با بسیاری GGSN است می باشند .
پكت های سر چشمه از موبایل

موبایل ، بسته IP را توسط درخواستی بدست می آورد . سپس در خواستی مبنی بر ذخیره كانالی را می نماید . سیستم بوسیله ذخیره timeslot ها پاسخ می دهد . دینا در timeslot های ذخیره شده ، انتقال می یابد و اگر مقدار قابل توجهی دیتا به صورت صحیح دریافت شود به اعلام وصول مثبتی از BTS منتج می شود دیتا بواسطه پروتكل لینك air دی كپسوله شده و به SGSN بسته را در پروتكل ارسال كپسوله كرده و آن را به GGSN می فرستد . بسته در آنجا دی كپسوله شده ، آدرس و پروتكل ، بررسی می شـود . سپس بسته می تواند از طریق PSPDN و مسیریاب به گیرنده LAN فرستاده شود .

لینک کمکی